Anna Herrero

les petites coses, música i …

EducArts

EducArts

Col.labora amb Educarts, col·lectiu de persones que treballem l’acompanyament de l’estat emocional dels infants, per contribuir a la seva millora i per provenir-los d’eines per gestionar els conflictes, així com contribuim a la millora de les competències lingüístiques i comunicatives d’aquests infants.

 

Categoría:

Descripción

Com que formo part del projecte abaix descrit i sempre s’han de tenir canals de difusió en faig un aquí per qui vulgui col.laborar amb nosaltres

CONTACTA’NS herreroanna@gmail.com o www.xamfra.net

EducArTS Zona Nord neix a partir d’un encàrrec de Pla de Barris i es desenvolupa als barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona de la ciutat de Barcelona.

La mirada des de la que duem a terme EducArtS és la d’una temptativa pedagògica, que es val de les arts escèniques com a eines socioeducatives, i que vol caminar cap a la millora de les oportunitats educatives dels infants i joves d’aquests barris.
EducArtS va començar a desplegar-se el mes d’octubre de 2017, d’entrada en franges d’horari lectiu, en tots els cicles de les 4 escoles públiques d’infantil i primària de la Zona Nord.

El repte al que , d’entrada, EducArtS es plantejava afrontar, va partir de la demanda, per part dels centres educatius, de treballar l’acompanyament de l’estat emocional dels infants, per contribuir a la seva millora i per provenir-los d’eines per gestionar els conflictes. El segon repte demandat era el de contribuir a la millora de les competències lingüístiques i comunicatives d’aquests infants.


DESCARREGAR

EducArtS, des d’un principi, contempla la implicació necessària de diferents agents de la comunitat educativa. D’entrada, el propi equip d’artistes-formadors que duen a terme els tallers a les escoles, acompanyats de l’equip de coordinació. Per altra, els equips directius i docents de les escoles. D’una manera progressiva es contempla i, de fet, està tenint lloc, l’ampliació d’agents del territori que s’impliquen i participen en el desplegament d’EducArtS (principalment educatius, socials i culturals).

També val la pena posar de relleu el fet que, a partir d’octubre de 2018, EducArtS amplia la seva intervenció, entrant en franges lectives a l’única escola concertada del territori i amb als grups de 1r d’ESO de l’INS Pablo Picasso i estudia i projecta, conjuntament amb entitats del territori, AFAS i joves dels barris, la futura oferta de tallers artístics fora escola que es desplegaran a partir de gener de 2019.

Formar part d’un dels projectes seleccionats per la Crida de les Comunitats que Eduquen, en el marc d’Educació 360, ens ha proporcionat un espai importantíssim de reflexió sobre la pròpia acció que estem duent a terme.

L’accés al coneixement d’experiències d’Educació 360 va suposar-nos una primera “sacsejada” que tenia a veure amb l’abast del repte que s’havia plantejat d’entrada. Se’ns va eixamplar la mirada, en el sentit d’adonar-nos que els reptes demandats
inicialment necessitaven afrontar uns reptes previs, als que calia fer front per poder avançar en la millora educativa pretesa.

Les jornades de treball amb altres companyes i companys d’altres projectes, els debats, la tasca d’haver de sintetitzar necessitats, reptes, accions… van cristal·litzar en la sessió amb mentors/es i facilitadors/es.

La necessitat de concreció del repte, necessitats, activitats, lideratges…recollides en el canvas i en els documents treballats van fer-nos verbalitzar com enteníem, cadascuna de nosaltres, el repte d’EducArtS i comprovar que el fet de compartir el llenguatge no sempre és sinònims de compartir significats.

A través de les preguntes del mentor es van generar les condicions necessàries per compartir enfocaments i permetre que el significats s’acostessin i, a partir d’aquest acostament, la tasca del facilitador va ser clau per reformular el repte, les necessitats, oportunitats i els elements clau necessària per avançar en la direcció desitjada.

Tot i que, d’entrada, ens va costar situar-nos en com podíem connectar les experiències i activitats de les jornades de treball de la Crida a la nostra realitat de projecte, a mesura que va anar avançant el procés, i potser de la mà d’aquesta desorientació inicial, se’ns va despertar la necessitat de reorientar-nos dins del projecte propi.

D’alguna manera, l’allau de rutes i possibilitats, de variables i models diversos d’experiències d’Educació 360, ens van dur, de la desorientació inicial, al retrobament del propi full de ruta, retrobament necessari per poder-lo mirar des d’un altre angle del calidoscopi. És aquest gir de la mirada el que ens ha permès endinsar-nos en les arrels, en les necessitats reals, que ben cuidades generen un tronc robust i necessari perquè branques, fulles i fruits creixin amb la salut necessària i disseminin noves llevors.

Acompanyar, a través de les arts escèniques, a infants i joves de zona nord dins i fora escola, per contribuir a que es facin un projecte de vida propi i amb uns valors que vetllin pel bé comú, és el repte d’EducArtS.

La raó de plantejar-nos aquest repte té a veure amb la situació d’iniquitat educativa i social d’aquest territori, en el que tenen lloc diferents factors desencadenants de processos d’exclusió social. Caminar per assolir-lo demana permanència i constància en l’acció, demana partir del treball d’uns elements clau (amb la interpel·lació a la comunitat, amb el preguntar-nos sobre el què, el per a què i per a qui eduquem), que involucrin la comunitat a diferents nivells, que de manera progressiva es coresponsabilitza com a agent educatiu (en una clara aposta per una mirada transversal, on tot agent interpel·lat esdevé agent educatiu).

EducArtS duu a terme aquest acompanyament a través de la pràctica artística, on els diferents llenguatges són eines precioses d’accés a l’expressió emocional i estètica conjunta i compartida, que fa de la implicació personal, l’escolta, el respecte, la
complementarietat i la cooperació, requisits necessaris i compartits per la voluntat individual i grupal de viure una experiència estètica, que aporta bellesa i benestar atothom que hi participa.

EducArts

Submit a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *